Rozmiar: 15909 bajtów

- 0647 -

1352, 21 III, Praga (Praga)

die vicesima prima mensis Marcii

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis ecclesie archiepiscopus), za zgodą dziekana Przedwoga (Przedwogius), scholastyka Sdeslaua (Sdeslaus) i całej kapituły praskiej (Pragensis) przekazuje kanonikom regularnym w Kłodzku (in civitate Glacensi) parafię Kostomłoty (Kostomlat) w diecezji praskiej wraz z prawem patronatu oraz wszystkimi dochodami i prawami.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 134-135.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów