Rozmiar: 15909 bajtów

- 0648 -

1352, 22 III, Praga (Praga)

die XXII mensis Marcii

Ernest, arcybiskup praski (Arnestus Pragensis ecclesie archiepiscopus), oznajmia, że za zgodą Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), odkupił od Renczona (Renczo) i Mikołaja (Nicolaus) braci de Globucz, a następnie za zgodą Przedwogia (Przedwogius), scholastyka Sdeslaua (Sdeslaus) i całej praskiej (Pragensis) kapituły nadał kanonikom regularnym w Kłodzku (Glacz) w Szalejowie Dolnym (Sweydlerdorff inferiori) 37 łanów, w Szalejowie Górnym (Sweydlerdorff superiori) 1,5 łana czynszowego, w Starkowie (Bertheltdorf) 6 łanów czynszowych bez 2,5 pręta, w Żelaźnie (Isenrichdorf) folwark (allodium) z 2,5 łana, ogród pod zamkiem kłodzkim (Glacensis), dom w obrębie zamku kłodzkiego (in castro Głacense) i wieś Kostomłoty u stóp góry Ripinus wraz z przynależnościami i dochodami. Równocześnie arcybiskup Ernest zobowiązuje kanoników regularnych do przekazywania po jego śmierci kapitule praskiej 5 grzywien, z tego 0,5 grzywny z przeznaczeniem na światło i mszę w czasie anniwersarzu.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 135-138.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów