Rozmiar: 15909 bajtów

- 0649 -

1352, 22 III, Legnica (Legnicz)

er. quinta ante dominicam que in Dei ecclesia Judica decantatur

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy (Wenceslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis), zatwierdza darowiznę Jana de Swabisdorf (Johannes) na rzecz Małgorzaty, zakonnicy benedyktynek w Legnicy (Lignicz), a po jej śmierci na rzecz klasztoru w postaci czynszu 5 małdratów potrójnego ziarna z 5 łanów leżących między Chojnowem (Haynow) a wsią Goliszów (Gotschow), które pospolicie zwą się Flemisch gut.

Świadkowie: Gawinus Abscacz, Jan Wernheri (Johannes), Sydilmannus z Brochocina (Brokothendorf), Mikołaj Phutir (Nicolaus), Henryk de Peychwinsdorf (Heynricus), proboszcz w kościele Św. Piotra w Legnicy (Lignicz), Jan Keppil (Johannes) i Sydelo z Brochocina (Brokothendorf), notariusz dworu książęcego.


Ekscerpt: WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 19.
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 129, nr 184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów