Rozmiar: 15909 bajtów

- 0651 -

1352, 25 III, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Aprilis anno decimo

Papież Klemens VI rezerwuje Teodorykowi, biskupowi Szlezwiku (Theodoricus episcopus Sleswiensis), zwierzchnictwo nad kościołem parafialnym w Środzie Śl. (Novumforum) w diecezji wrocławskiej (Vratislauiensis).

Regest: MBV, I, s. 755, nr 1462.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów