Rozmiar: 15909 bajtów

- 0654 -

1352, 25 III, Praga (Praga)

dies XXV mensis Martii, Regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex et Boemie rex), stwierdza, że kapituła kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia) od dawna posiadała prawo patronatu nad kościołem w Leśnicy (Lesna), które obecnie bezprawnie narusza się. Wystawca dokumentu dlatego zatwierdza, odnawia i ponownie nadaje kolegiacie owe prawo, a Piotra, proboszcza w Leśnicy (Petrus de Lesna), zobowiązuje do posłuszeństwa wobec kanoników.

Pieczęć bliżej nie określona.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne 1352, 25 III, Praga.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów