Rozmiar: 15909 bajtów

- 0655 -

1352, 26 III, Villa Noua k. Awinionu (Avinionensis)

VII Kal. Aprilis, anno decimo

Papież Klemens VI (Clemens) zatwierdza wybór Wilhelma (Wilhelmus) na opata klasztoru premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislaviam), dokonany przez zgromadzenie po śmierci Mikołaja ze Zgorzelca (Nicolaus de Gorlicz). Zmarły opat swoim następcą mianował Bogusława z Wrocławia (Boguslaus de Wratislavia), prepozyta klasztoru strzelińskiego (Strelinensis), lecz tenże zrzekł się tej funkcji.

Ekscerpt: VMPL, I, s. 538-539, nr 712.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów