Rozmiar: 15909 bajtów

- 0656 -

1352, 28 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post dominicam qua cantatur Judica me Deus

Konrad z Turowa (Conradus de Thuraw), proboszcz i prokurator kurii biskupiej we Wrocławiu, zatwierdza w imieniu biskupa Przecława (Preczlaus) i swoim przekazanie przez Hermana (Hermannus) i Brunona (Bruno) zwanych Kanth, mieszczan wrocławskich, ich dóbr Pilczyce (Pilzicz wlgariter nuncupata prope Wratislauiam sita) z przyległościami, prawami i korzyściami Hankonowi z Głogówka (Hanco de parua Glogouia), niegdyś notariuszowi Alberta z Kątów Wrocławskich (Albertus de Kanth), mieszczanina wrocławskiego.

Świadkowie: Heyco de Bancz, kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Wilricus, proboszcz w Wądrożu (Wandros), Jan Prus (Johannes), kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, Andrzej, wicekustosz (Andreas), Klemens, prokurator legnicki (Clemens ... Legnicensis), Wacław, wikariusz kościoła Św. Jana (katedry we Wrocławiu), i Leonard (Leonardus), notariusz kurii biskupiej.


Transumpt: łac., z 13 IX 1352, AA Wrocław, sygn. KK 9 i KK 6.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 27 b i 30 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów