Rozmiar: 15909 bajtów

- 0657 -

1352, 29 III, Wrocław (Wratislauia)

indiccione quinta, quarto Kal. mensis Aprilis

Mikołaj, syn Konrada, pisarza z Opola (Nicolaus quondam Conradi scriptoris de Opol), kleryk wrocławski (Wratislauiensis), notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności i niżej wymienionych świadków stawili się z jednej strony właściciele folwarku (allodium) Siechnice, bracia Dominik (Dominicus) i Maczco, jego żona Katarzyna (Katherina) i ich syn Piotr (Petrus), a z drugiej magister Henryk de Kolwicz (Henricus) i Jan (Johannes), przeor klasztoru szpitalników Św. Macieja we Wrocławiu. Wyżej wymieniony Dominik przekazał testamentem temuż klasztorowi pół łana ziemi, które posiadał w folwarku w Siechnicy, (Czechnicz) z przeznaczeniem na wyżywienie i ubiór dla mnichów. Natomiast Maczco wraz z żoną Katarzyną i synem Piotrem sprzedają temuż klasztorowi inne pół łana ziemi w w. w. folwarku za 8 grzywien.

Świadkowie: Jakub ze Środy Śl. (Jacobus de Novoforo), Jan z Legnicy (Johannes de Legnicz), Franczco zwany Baran, Mikołaj Clavigerus (Nicolaus), Peczco, karczmarz z Plathea cerdonum, i Hanco zwany Gelhor, Mikołaj, kolon z Mokornicz w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 164.
Druk: CDS, IV, s. 140, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów