Rozmiar: 15909 bajtów

- 0658 -

1352, 30 III, Praga

Bolesław, książę Śląska pan Legnicy i Brzegu, potwierdza, że Jan z Pogorzałej (Syfridisdorff) i jego brat Frantzko sprzedali 2 grzywny rocznego dochodn na do brach Marcinkowice (Meroczin) Mikołajowi Qwas.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, nr 505.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów