Rozmiar: 15909 bajtów

- 0659 -

1352, 1 IV, Wrocław

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, nadaje radzie miasta Legnicy prawo wolnego handlu chlebem.

Wzmianka: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Liegnitz 1861, s. 541, nr 70.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów