Rozmiar: 15909 bajtów

- 0661 -

1352, 2 IV, Wrocław (Wratislauia)

IIII Non. Aprilis

Henryk z Głogowa (Henricus), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), oświadcza, że Władysław, książę Śląska (Vlodco dux Slezie), przekazuje wieś zwaną powszechnie Dziuplina (Dupyn) wraz ze wszystkimi prawami opatowi Mikołajowi (Nicolaus) i konwentowi premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia). Oficjał zatwierdza ową rezygnację i zakazuje księciu w jakikolwiek sposób naruszać ową umowę.

Świadkowie: brat Franciszek (Franciscus), profes konwentu premonstranckiego, Jan (Johannes) Modlici, notariusz, i Jan z Głogowa (Johannes de Glogouia), sługa oficjała.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 329.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów