Rozmiar: 15909 bajtów

- 0662 -

1352, 3 IV, Oleśnica (Olsna)

fer. III proxima post dominicarm Domine ne longe que quadragesime canitur

W obecności Friczka de Grodis (Friczko), Mikołaja (Nicolaus), wójta dziedzicznego w Oleśnicy (Olsna), a także ławników: Hermana (Hermannus) Obatoris, Mikołaja (Nicolaus), młynarza, Mikołaja (Nicolaus) de Harta, Apeczki (Apeczco) Doringi, Henelina Heyncona, Grudencza i Cunczkona Gregorii (Henlinus, Heynconus, Grudencz i Cunczko), Jan (Johannes) i Henryk (Henricus), synowie zmarłego Hermana (Hermannus) zwani Borow, sprzedają 0,5 grzywny rocznego czynszu Konradowi Kutener (Conradus) z kramu chlebowego, znajdującego się na rynku w Oleśnicy, oraz 0,5 grzywny Hanconowi (Hanco), zięciowi (gener) Mikołaja de Harta (Nicolaus), z kramu znajdującego się także w rynku miasta. Friczco de Grodis w imieniu Konrada, księcia oleśnickiego (ad manu ... ducis Conradi Olsniczensis), zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: w. w. ławnicy.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 157, nr 199.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów