Rozmiar: 15909 bajtów

- 0663 -

1352, 11 IV, Praga (Praga)

indiccione quinta, tercio Idus Aprilis. Regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Carolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), ponownie przyznaje burmistrzowi i radzie miasta Kłodzka (civitas Glacensis) prawo wyboru rady miejskiej, ale za radą i zgodą starosty królewskiego.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 138-139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów