Rozmiar: 15909 bajtów

- 0664 -

1352, 11 IV, Praga (Praga)

indiccio quinta III Id. Aprilis. Regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), zatwierdza w posiadaniu kapituły wrocławskiej wieś Strzeganowice (Streganowicz) wraz ze wszystkimi przyległościami, prawami i dochodami, którą niegdyś utraciła, a następnie odzyskała. Ponadto wystawca zabronił staroście wrocławskiemu oraz wszystkim mieszkańcom naruszać stan posiadania kapituły obecnie i w przyszłości.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. D 27.
Kopia: tamże, Liber Niger, s. 371 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów