Rozmiar: 15909 bajtów

- 0665 -

1352, 11 IV, Wrocław (Wratislauia)

indiccio V, III Id. Aprilis

Stanisław Ade z Czerwonego Kościoła (Stanislaus ... de Ruffa ecclesia), kleryk diecezji krakowskiej (Cracouiensis) i notariusz publiczny, stwierdził, że w. w. dnia około godzin modlitwy wieczornej w głównej izbie domu Henryka (Henricusj de Bancz, archidiakona legnickiego (Legnicensis) i kanonika wrocławskiego, koło katedry w obecności jego i świadków oraz Jana (Johannes), dziekana, i Henryka de Bancz (Henricus), reprezentujących z upoważnienia biskupa i kapituły kościół wrocławski, Wacław, książę legnicki (Wenceslaus dux Legnicensis), w związku z uwolnieniem jego ojca Bolesława, księcia brzeskiego (Boleslaus dux Bregensis), od ekskomuniki i interdyktu, w których żył długie lata, wskutek rabunków i nadużyć we wsiach kościelnych Osiek (Henriciuilla siue Ossek), Niwnik (Novenino) Grochowiska (Groczoscowicz), Janików (Jancowicz) w okręgu oławskim oraz Prędocin (Pramsin) w okręgu brzeskim (Olauiensis ... Bregensis) przekazał wszystkie prawa i pełną władzę kościołowi wrocławskiemu nad w. w. wsiami.

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Henricus), Gawinus Awscacz, rycerze, Mikołaj, proboszcz w Czerwonym Rościele (Nicolaus ... in Ruffa ecclesia), Piotr Niger (Petrus), mieszczanin wrocławski (Wratislaniensis), Henryk Henrici z Wrocławia (Henricus ... de Wratislauia) oraz Jan de Policz (Johannes), notariusz publiczny praski.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 55 a.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 57 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów