Rozmiar: 15909 bajtów

- 0666 -

1352, 12 IV, Brzeg (in castro Bregensi)

Indiccio V, II Id. Aprilis

Stanisław Ade (Stanislaus), notariusz publiczny, stwierdził, że w. w. dnia koło południa w komnacie książęcego zamku w Brzegu (Bregensis) w obecności jego, świadków oraz Jana (Johannes), dziekana, i Piotra (Petrus) z Gostynia, upoważnionych przez biskupa i kapitułę do reprezentowania kościoła wrocławskiego (Wratislauiensis), Ludwik I, książę legnicki (Lodwicus dux Legnicensis), dalej powtórzenie treści dokumentu z 11 IV 1352 r. (por. nr 665).

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus), opat klasztoru cystersów w Lubiążu (Lubensis), oraz rycerze: Stefan z Prochowic (Stephanus de Parchwicz), Henryk de Landiscron (Henricus), Heninngus Falkenhayn, Apeczko Waderow, Niczko Czamborii de Kaczerdorf i Hanco Englgeri, świeccy ludzie z diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 55 b.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 58 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów