Rozmiar: 15909 bajtów

- 0667 -

1352, 14 IV, Ziębice (Munstirberg)

sabbato infra octauam Pasche

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus ... dux Slesiae et dominus in Munstirberg), oznajmia, że sprzedał rycerzowi Jungelinowi de Czyrnen (Jungelinus) prawa książęce we wsi Ujów (Vyowe) w okręgu kąckim (districtus Kanthensis).

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Bernard de Rotewicz (Bernhardus), Peregrinus de Satko, rycerze, Franczko de Bischoffheym, Mikołaj de Ponkow (Nycolaus), notariusz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy i kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 330.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów