Rozmiar: 15909 bajtów

- 0670 -

1352, 21 IV, Brzeg

Kanonicy wrocławscy: dziekan Jan zwany Bonum mane i Piotr z Gostynia (Petrus de Gostina), zwany inaczej Crompholcz, zwalniaj± Bolesława, księcia ¦l±ska, pana Legnicy i Brzegu, od ekskomuniki i interdyktu.

Regest: CDS, IX, s. 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów