Rozmiar: 15909 bajtów

- 0671 -

1352, 21 IV, Wrocław (Wratislauia)

XI Kal. May

Henryk z Głogowa (Henxicus de Glogouia), kanonik i oficjał wrocławski, rozstrzyga spór między Janem (Johannes), prepozytem szpitala Św. Ducha poza murami Wrocławia (extra muros Wratislauienses), a Andrzejem (Andreas), plebanem kościoła w Kazimierzu (in Kazimiro) w okręgu kozielskim (Koslensis), dotyczący dziesięciny z połowy łana we wsi Grodzisko (Groziscze) z tegoż okręgu, stanowiącego własność Andrzeja. Z pola tego plebani nie uiszczali szpitalowi należnej mu dziesięciny, której to obecnie pleban Andrzej się zrzeka. Oficjał zatwierdza takie rozstrzygnięcie sporu.

Świadkowie: Jan Conoplath (Johannes), kanonik kolegiaty Św. Idziego we Wrocławiu, Henryk (Henricus), jego sługa, Jan Modelici (Johannes), notariusz oficjała.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1352, 21 IV, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów