Rozmiar: 15909 bajtów

- 0673 -

1352, 24 IV, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Maii anno decimo

Papież Klemens VI w odpowiedzi na list króla czeskiego Karola zapewnia go, że dołoży wszelkich starań, aby położyć kres różnym aktom godzącym w interesy biskupstwa wrocławskiego.

Regest: MBV, I, s. 758, nr 1474.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów