Rozmiar: 15909 bajtów

- 0674 -

1352, 25 IV, Wrocław?

in die beati Marci evangeliste

Rajcy wrocławscy, sprzedają Jakubowi (Jacobus) i Janowi (Johannes) braciom zwanym Tilonis, mieszczanom legnickim, 18 grzywien rocznego czynszu za 162 grzywny, zobowiązując się, że nie odkupią go w ciągu 10 lat.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów