Rozmiar: 15909 bajtów

- 0675 -

1352, 30 IV, Muszkowice (Mueschewicz)

in vigilia beatorum Philippi et Iacobi apostolorum

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus ... dux Slezie et dominus in Munstirberg), zatwierdza darowiznę rycerza Rudgera juniora (Rudgerus) de Hugwicz na rzecz klasztoru w Henrykowie (Heynrichow) w wysokości 4 grzywien czynszu ze wsi Bożnowice (Bertoldisdorf) i Wadachowice (Wysental) w okręgu ziębickim (Munstirbergensis districtus).

Świadkowie: feudałowie (nobiles): Ulryk de Lewinrode (Vlricus), Jan de Budow (Johannes), Wychko Boemus, rycerze: Mikołaj Bendel (Nycolaus), Friczko de Byschoffheyn, Franczko ze Strugi (de Adlungisbach) i Mikołaj de Pankow (Nycolaus), pisarz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, nr 107, 1352, 30 IV, Muszkowice.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów