Rozmiar: 15909 bajtów

- 0677 -

1352, 1 V, Świdnica (Swidnicz)

an sante Philippi unde Jacobi tak der heiligen Czwelfbotin

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge von Slezien Herre von Furstinberg unde czur Swidnicz), stwierdził, że w jego obecności Heynich von der Stercze podarował swojej córce Elzken, żonie Mertyna von Rachnowe, oraz jej spadkobiercom, mianowicie dzieciom zrodzonym ze związku z Mertynem, wszystkie swoje dobra, które posiada we wsi Ciernie w okręgu świdnickim (Czirle ... Swidnicz) z prawem swobodnego dysponowania, ze wszystkimi prawami i dochodami, z wyjątkiem powinności służby konnej w liczbie 3 koni z folwarku łąk i młyna z lenników Hannose Ilolcher i 50 grzywien dochodu rocznie z folwarku w tejże wsi, z których Mertyn ma spłacić 8 grzywien, a Heynich 3 grzywny klaryskom wrocławskim (Breczlaw). Po dokonaniu tych spłat wieś Ciernie ma odtąd należeć do Elzke i Mertyna. Opiekunami w. w. Elzke wyznacza braci Ulryka (Ulrich) i Reyntschka Schafa, Heynicha ich ojca oraz Albrechta (Albrecht) i Heynricha jego braci. Wystawca zatwierdza tę darowiznę.

Świadkowie: Reyntsche Schaf, Thamme von Schellindorf, Cune von Ronow, Nikkil von Syfridowe, Rudger von Wiltberk, marszałek książęcy, Reyntschk Schaf młodszy, Piotr von Czedlicz (Petir), pisarz krajowy.


Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, t. IX, Berlin 1935, s. 33, nr 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów