Rozmiar: 15909 bajtów

- 0678 -

1352, 2 V, Wrocław?

in crastino beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum

Rajcy wrocławscy sprzedają Mikołajowi (Nicolaus) Pforotusowi (Pforotus), mieszczaninowi legnickiemu (Lignicensis), 20 grzywien rocznego czynszu za 180 grzywien, bez prawa odkupu w ciągu 8 lat.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów