Rozmiar: 15909 bajtów

- 0679 -

1352, 3 V, Świdnica?

fer. quinta die Invencionis sancte Crucis

Rajcy świdniccy, mianowicie: Teodoryk Sechser (Theodericus), Wikmanus de Rodstok, Jan Gebeler (Johannes), Piotr z Ziębic (Petrus de Munstirberg), Piotr de Rychinbach (Petrus), sprzedają dożywotnio Adelajdzie (Adilheida), wdowie po Janie piwowarze (Johannes brasiator), i jej synowi Franczkowi (Franczko) 8 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Świdnicy (Swidnicz) za 80 grzywien, który to czynsz zapisał miastu w testamencie Henryk, niegdyś Polak (Henricus quondam Polonus). Rajcy zastrzegają sobie prawo ustanawiania zarządcy czynszem. Po śmierci owych nabywców 6 1/2 grzywny z owych 8 grzywien przeznaczona ma być na potrzeby szpitala świdnickiego, 1/2 grzywny na odbudowę kościoła parafialnego w Świdnicy,1 wiardunek na rzecz szpitala trędowatych przy kościele Św. Ducha, 1 wiardunek ma przypaść konwentowi dominikanów w Świdnicy, 1 wiardunek na wyżywienie mnichów franciszkańskich oraz 1 wiardunek rezerwuje się dla zarządcy tego czynszu. Rajcy zobowiązują się ów czynsz uiszczać.

Pieczęć miasta Świdnicy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 3 V, Świdnica. Kopia: nowożytna, tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów