Rozmiar: 15909 bajtów

- 0680 -

1352, 6 V, Ziębice (Munstirberg)

an dem Suntage vor Sente Stenczlaus tage

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nyclos ... Herczoge von Slezie und Herre czu Munstirberg), stwierdza, że w jego obecności rozstrzygnięty został spór między Stefanem, wójtem i sędzią dziedzicznym w Kątach Wrocławskich (Stephan ... czu dem Kanth), z jednej strony, a Hankiem Okelicz (Hanke) i Henzilem Lecschyt (Henzil), rajcami kąteckimi i mieszczanami, z drugiej, w sprawie mielenia zboża w dwu młynach, mianowicie prawo mielenia w młynie znajdującym się w mieście ma wyłącznie w. w. Stefan, w młynie zaś znajdującym się przed miastem w tzw. "Weyner moel" wyłącznie mieszczanie Kątów Wrocławskich, poza wyjątkowymi wypadkami.

Świadkowie: Schybechin von Czeczow, Henryk von der Stertze (Heynrich) Pilgrim von Petirswalde, Jan Budow (Johannes), Witko Beme (Withke), Bernard von Peterwicz (Bernhart), rycerz, oraz Mikołaj von Ponkow (Nyclos), pisarz dworski.


Oryg: niem., AA Wrocław, sygn. DD 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów