Rozmiar: 15909 bajtów

- 0683 -

1352, 8 V, Ząbkowice Śl.

in die sancti Stanizlai

Konrad de Rybenicz (Conradus), rycerz, Mikołaj de Rancow zwany de Bresnicz (Nicolaus), Mikołaj Bsrwici (Nicolaus), Piotr Nigri (Petrus), Mikołaj Magistri (Nicolaus) i Jan Monachi (Tohannes), rajcy ząbkowiccy (Frankensteyn), rozjemcy w sporze Sygharda (Syghardus), opata klasztoru cystersów w Kamieńcu (Camencz), oraz Dytko i Ludwik (Ludwicus), bracia zwani Probisthayn, sołtysi w Przyłęku (Frankenberg), zawarli ugodę w sprawie: 1) zrzeczenia się pretensji w. w. braci i sołtysów do Barda (Wartha); 2) bracia zgłaszający pretensje w sprawie zalewania należących do nich pól przez fosę należącą do klasztoru, a odprowadzającą wodę z Nysy (Nyza), mają ich zaniechać z powodu nie posiadania przez klasztor po obu stronach Nysy żadnych posiadłości; 3) oddala się pretensje w. w. braci o przekopanie fosy k. Pilcz, ponieważ klasztor był właścicielem dóbr tamże.

Druk: CDS, X, s. 183, nr 228.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów