Rozmiar: 15909 bajtów

- 0685 -

1352, 8 V, Racibórz (Ratibor)

in die beati Stanislai Martiris

Otto i Jesco, bracia de Linauia, z siostrą Klarą (Clara) stwierdzają, że dobra wraz ze wszystkimi dochodami i przyległościami we wsi Nowa Cerekwia (Beskow) k. miasta Nowa Cerkiew, które kupili od Pusa (Puso), sprzedają w obecności magistra Zcude w Opawie (Oppauia) Eufemii (Eufemia), siostrze zmarłego Leszka, księcia raciborskiego (Lestko ... dux Ratiboriensis), oraz konwentowi dominikanek w Raciborzu (Rathiborl za 20 grzywien.

Transakcję potwierdzają pieczęcie: Waltera de Kacer (Waltherus), Sdencona de Turcow i miasta Raciborza (Ratibor).


Druk: CDS, I, s.152, nr 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów