Rozmiar: 15909 bajtów

- 0686 -

1352, 8 V, Świdnica (Swidnicz)

an Sente Stenczlaus tag dez Mertireris

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy ( ... Bolke ... Herczoge von Slezie Herre von Furstinberk unde czu der Swidnicz), stwierdza, że w jego obecności Cuneman von Sydlicz z Oelzin sprzedał Klarze (Clara), wdowie po Peczoldzie Semil (Peczolt), mieszczaninie strzegomskim (Stregon), oraz jej synom Nikilowi (Nikkil) i Matyze 1 1/2 łana w Olzin w okręgu strzegomskim (Stregonischen), które uprawiał Jakub Rinem (Jacob), wolne od wszelkich obciążeń, wraz ze wszystkimi prawami i dochodami.

Świadkowie: Thamme von Schellindorf, Hannus von Uchtericz, Nikkil von Sachenkirche, Cuneman von Sydlicz, Apecz von Craczcow, Reul Bir, Cunczlin, pisarz książęcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Archiwum Schaffgotschów, Dokumenty, Fach XXXCVIII, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów