Rozmiar: 15909 bajtów

- 0687 -

1352, 13-19 V, Legnica (Legnicz)

in der cruczewochin

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczelaw ... der erste furste in Slesien unde herre czu Legnicz), za wierną służbę nadaje Heylmanowi von Bran (Heylman) dobra w Chocianowie (Coczenow) i Trzebnicach (Tirsebenicz). W Chocianowie otrzymuje nowy dwór z 4 łanami wielkimi folwarku, a także 3 ogrody w dobrach Strupice (Stranpfis), natomiast w Trzebnicach (Tirsebenicz) i Chocianowie (Coczenow) 8 łanów czynszowych oraz ziemię, po wykarczowanym uschniętym lesie, czynsz w miodzie w Chocianowie, pół sołectwa i karczmy wolne od wszelkich powinności z pełnymi prawami. Na folwarku może on hodować owce i inne zwierzęta, które wolno mu będzie wypasać na wszystkich pastwiskach gminnych, lasach książęcych i polach w Chocianowie i Trzebnicach. Uzyskał on od księcia także 15 fur siana w Canwalde.

Świadkowie: Francze Buzewo, Gawin, Wilrich von Wangentin, Heynsch Abescacz, Stafan Trache (Steffan), Niczsche Beyer, Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Niclaus von der Roten kirchen), protonotariusz książęcy.


Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 130-131, nr 185.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów