Rozmiar: 15909 bajtów

- 0688 -

1352, 14 V, Praga (Praga)

indiccione quinta, II Yd. Maii, regnorum nostrorum anno sexto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum Rex et Boemie Rex), nadaje Wrocławiowi pełne prawo składu na drewno opałowe spławiane Odrą przez Wrocław i postanawia, iż w razie wydzierżawienia nikt inny tylko rajcy wrocławscy będą mieli prawo pobierania cła od spławianego drzewa, płacąc corocznie 20 grzywien do skarbu królewskiego.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1352, 14 V, Praga.
Druk: Bresl. Urkb., s. 184-185, nr 209.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów