Rozmiar: 15909 bajtów

- 0689 -

1352, 15 V, Villa Nova k. Awinionu (Villanova)

Id. Maii anno decimo

Papież Klemens VI poleca m. in. biskupowi wrocławskiemu (Vratislaviensis), aby on sam, jak i duchowni jego diecezji, zarówno świeccy, jak zakonni, wzywali do krucjaty przeciw Tatarom (Tartari) i innym niewiernym napadającym na Królestwo Polskie.

Druk: VMPL, I, s. 539-540, nr 713.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów