Rozmiar: 15909 bajtów

- 0691 -

1352, 22 V, Wrocław

Agnieszka von Palow, opatka konwentu klarysek we Wrocławiu, i jej prokurator Jan, proboszcz w Świdnicy, ofiarowali Piotrowi Rabe 4 łany pola w Osobowicach (Oswitz).

Świadkowie: bracia Mikołaj (Nicolaus), kustosz wrocławski (Wratislaviensis), Volpertus i Piotr de Mulheyn (Petrus), spowiednicy klarysek.


Regest: MGF, I, s. 56, nr 183.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów