Rozmiar: 15909 bajtów

- 0692 -

1352, 22 V, Wrocław

XI Kal. Juni

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, oraz konwent klarysek wrocławskich rozstrzygają między sobą spór o prawo patronatu nad kościołem w Grodźcu w ten sposób, że w.w. konwent zrzeka się wszelkich pretensji z tego tytułu w zamian za roczny czynsz w wysokości 6 grzywien, który przez pierwsze 2 lata ma być uiszczany przez księcia lub jego następców z dochodów książęcych z kopalni złota w Mikołajowicach (Nicolaivilla sive Niklostorph) lub innych kopalń. Jeśli zaś dochody te zostaną przez księcia sprzedane, to musi on zapłacić konwentowi jednorazowo 60 grzywien.

Regest: CDS, XX, s. 43, nr 110.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów