Rozmiar: 15909 bajtów

- 0693 -

1352, 25 V, Świdnica (Swidnicz)

fer. sexta ante festum Pentecostes

Rajcy świdniccy (Swidnicz), mianowicie Teodoryk Flechser (Theodericus), Wikmanus de Rodstok, Jan Gebeler (Johannes), Piotr z Ziębic (Petrus), Piotr de Richinbach (Petrus), stwierdzają, że Menczlinus z Niemczy (Nimpcz), mieszczanin świdnicki (Swidnicz), ofiarował 5 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Świdnicy, który niegdyś nabył za 40 grzywien, następująco: 2/3 części z owych 5 grzywien daruje na potrzeby chorych przebywających w szpitalu położonym pod Świdnicą, a 1/3 część szpitalowi trędowatych kobiet. Dysponentami tego czynszu ma być dożywotnio nadawca i jego żona Katarzyna (Katherina), a po ich śmierci aktualny prokurator szpitala, Anna i inni ich spadkobiercy.

Pieczęć miasta Świdnicy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 25 V, Świdnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów