Rozmiar: 15909 bajtów

- 0695 -

1352, 1 VI, Świdnica (Swidnicz)

fer. sexta ante festum beate Trinitatis

Konrad (Conradus), przeor klasztoru dominikanów w Świdnicy (Swidnicz), stwierdza, że Adelajda (Adheleida), wdowa po Janie piwowarze (Johannes brasiator), mieszczaninie świdnickim (Swidnicz), nabyła za 2 1/2 grzywny 1 wiardunek rocznego czynszu z dochodów miasta Świdnicy, który po śmierci w.w. wdowy i jej syna Franczka (Franczko) ma przypaść w.w. klasztorowi. Rajcy świdniccy zaś zobowiązują się płacić ów czynsz.

2 pieczęcie przeora i klasztoru dominikanów w Świdnicy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 1 VI, Świdnica. Kopia: nowożytna, tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów