Rozmiar: 15909 bajtów

- 0696 -

1352, 2 VI, Legnica

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, zarządza, że nikomu nie wolno ustanawiać w żadnej wsi okręgu złotoryjskiego cen sprzedaży niekorzystnych dla miazta Złotoryi.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów