Rozmiar: 15909 bajtów

- 0698 -

1352, 5 VI, Awinion (Auinion)

III Non. Julii, anno undecimo

Papież Klemens VI udziela prowizji dla Jana Wernheri z Leśnicy,(Johannes ... de Lesna), proboszcza kościoła w Strzeganowicach w diecezji wrocławskiej (Strigonowicz Vratislauiensis diocesis), na beneficjum, z którego dochód nie może przekraczać 18 grzywien srebra rocznie.

Regest: MBV, I, s. 769, nr 1496.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów