Rozmiar: 15909 bajtów

- 0699 -

1352, 8 VI, Wrocław

an dem erstin Freitage nach Trinitatis

Ławnicy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności Fritz Alde wraz ze swą żoną Else sprzedali Hermanowi Schonhals (Herrman) posiadłość (Hof) położoną w pobliżu klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 58, s. 1089, nr 42.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów