Rozmiar: 15909 bajtów

- 0700 -

1352, 10 VI, Legnica (Legnicz)

an dem nesten Suntage nach des heyligen Lichams tage

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaw ... herczoge in Slesien der erste und herre czu Legnicz), stwierdza, że Adelajda (Adilheyt), wdowa po Piotrze (Petir), wójcie w Złotoryi (Goldberg), odstąpiła siostrze Elzken, zakonnicy w klasztorze trzebnickim (Trebnicz), 5 grzywien z 20 łanów pastwisk k. Złotoryi (Goltberg), a przynoszących dochód w wysokości 1 wiardunku z łana. Po śmierci Elzken owe 5 grzywien pobierać mają cysterki trzebnickie (Trebenicz).

Świadkowie: Henryk von Landiskron (Heynich), Francze Busewoy, Gawin Abscacz, Pecze Schermer, Stefan Trache (Stephan), Heynke Bouch i Sydil z Brochocina (Brokotindorf).

Pieczęć wystawcy.


Oryg,; niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 203.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów