Rozmiar: 15909 bajtów

- 0702 -

1352, 11 VI, Krzeszów (Grisow)

in die sancti Barnabe Apostoli

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie dominus de Furstenberg et in Swydnicz), zatwierdza klasztorowi cystersów w Krzeszowie (Grisow) wszystkie prawa, przywileje i nadania uczynione przez swojego poprzednika księcia Bolka i innych oraz zobowiązuje się przestrzegać i chronić wszystkich praw zagwarantowanych w owych przywilejach temuż klasztorowi, które widział w formie dokumentu.

Świadkowie: Kekelo de Cyrnen, Ulryk (Ulricus) i Reynschco bracia zwani Schaff, Konrad de Cyrnen (Conradus), rycerze, Luppoldus de Uchtricz, Mikolaj de Syfridow (Nicolaus), Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów