Rozmiar: 15909 bajtów

- 0703 -

1352, 14 VI, Wrocław

Agnieszka von Palow, opatka klasztoru Św. Klary we Wrocławiu, sprzedała braciom Heynkonowi (Heynko), Paschonowi (Pascho), i Hankonowi zwanym von Romkow swoją wieś Peterwitz.

Świadkowie: bracia Mikołaj (Nicolaus), kustosz franciszkanów we Wroclawiu (Wratislauia), Volpertus, Arnold (Arnoldus), spowiednicy klarysek.


Regest: MGF, I, s. 56, nr 184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów