Rozmiar: 15909 bajtów

- 0704 -

1352, 15 VI

in die sancti Viti

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, oświadcza, że Przybko (Prsibco) de Hochenweiden nadał Heske, córce Wenczkona de Gorsicz (WEnczko), a swojej synowej, żonie Henckona, jeden z czterech swoich łanów, które posiadał w pobliżu Szczepankowic (Czepankowicz), a który to łan graniczy z folwarkiem (allodium) Lucaschwicz.

Ekscerpt: CDS, IV, s. 17, nr 22.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów