Rozmiar: 15909 bajtów

- 0707 -

1352, 22 VI, Awinion (Auinion)

X Kal. Julii anno undeciomo

Papież Klemens VI przyznaje Janowi de Cameren (Johannes) za pośrednictwem Wilhelma elekta (Guillelmus ... Ebredunensis) probostwo przy kościele w Kamnitz w diecezji wrocławskiej (Vratislauiensis).

Regest: MBV, I, s. 765, nr 1487.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów