Rozmiar: 15909 bajtów

- 0709 -

1352, 25 VI, Ząbkowice (Frankinsteyn)

fer. secunda infra octavas sancti Johannis baptiste

Rudger de Hugwicz (Rudgerus) junior, starosta ząbkowicki (Frankinsteynensis), z upoważnienia Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus rex Romanorum et Boemie), stwierdza, że w jego obecności i świadków Jan de Sydlicz (Johannes) przekazał matce Małgorzacie (Margareta) w dożywocie swoje dobra, które są położone we wsi Braszowice w okręgu ząbkowickim (Boumgarten villa ... Frankinsteynensis), a mianowicie 23 łany z pełnymi prawami i dochodami.

Świadkowie: Konrad de Rybnicz (Conradus), Jan de Bebirsteyn (Johannes), Stefan de Rychinbach (Steffanus), Heynko de Bela, Arnold z Pieszyc (Arnoldus de Petirswalde), Mikołaj z Rękowa (Ranckow), Jan (Johannes), notariusz starosty, a także kuratorzy wybrani przez wspomnianą Małgorzatę: Heynmann de Rychinbach (Heynmannus) i Renczko Schaff.


Druk: CDS, X, s. 184-185, nr 229.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów