Rozmiar: 15909 bajtów

- 0712 -

1352, 26 VI, Awinion (Auinion)

VI Kal. Julii anno undecimo

Papież Klemens VI udziela prowizji na kanonikat w kościele wrocławskim z ekspektatywą na prebendę dla Alberta, syna Spithona (Albertus Spithonis).

Regest: MBV, I, s. 765, nr 1490.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów