Rozmiar: 15909 bajtów

- 0713 -

1352, 26 VI, Żagań (Sagan)

VI Kal. Julii

Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus ... dux Slesie dominus Glogouie que Sagani), zatwierdza fundację Jancha? (Janchus), prepozyta u Św. Idziego, kanonika głogowskiego (Glogouiensis), który nabył od Henryka Unru (Henricus), zwanego de Rubeta, za 80 grzywien pół sołectwa we wsi Nielubia w okręgu głogowskim (Neluba ... Glogouiensis) z jedną grzywną czynszu oraz 4 łany tamże, z których ma płacić 0,5 grzywny czynszu. Łany te użytkują następujący chłopi: Jan Hertindorf (Johannes) pół łana, Wacław (Wenczesslaus) pół łana, Piotr Lindener (Petrus) 1 łan i 3 pręty, Piotr Coldener (Petrus) 3 pręty, Stefan Wenczchonis (Stephanus) pół łana, Cunadus in fine pół łana, Hampo Lindaner pół łana. Jancho przekazuje dochody z nabytych dóbr na budowę i wyposażenie ołtarza pod wezwaniem Marii Magdaleny i św. Jana Ewangelisty w kolegiacie głogowskiej (Glogouiensis). Książę do tejże fundacji dodaje dochody z 2 ław w tej wsi użytkowanych przez karczmarza Pesca (Pesco).

Świadkowie: Reynoldus de Kodewicz, Mikołaj z Lubina (Nycolaus de Lubyn), Syfferidus de Naherin i jego brat Grybysius, Albert Krekewicz (Albertus), Henryk de Koctewicz (Heynricus), Teodoryk de Der (Theodericus), Jan z Krzyżowej (Johannes de Cryschow), protonotariusz książęcy i kanonik głogowski (Glogouiensis).

Pieczęć książęca z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław: sygn. Rep. 76, nr 68.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów