Rozmiar: 15909 bajtów

- 0714 -

1352, 28 VI

Pecze Runge przekazał w dożywocie swojej żonie Annyn 3 łany i 3 pręty w Wójborzu k. Kłodzka z zastrzeżeniem, że dożywocia tego nie można spłacić za 20 kóp.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XIV, s. 218.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów