Rozmiar: 15909 bajtów

- 0715 -

1352, 30 VI, Maniów (Manow)

an deme sunawund noch sante Johannis tag baptisten

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... herczoge von Slezien herre von Furstinberk und czur Swidnicz), pozwala mieszczanom świdnickim (Swidnicz), strzegomskim (Stregun) i dzierżoniowskim (Rychinbach) w miejsce monety 1 groszowej bić monetę 12 halerzową zamiast bitej dotąd 10 halerzowej oraz 24 półhalerzową zamiast dotychczasowej 20 półhalerzowej o stopie 3 wiardunków srebra i 9 skojców miedzi.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy 1352, 30 VI, Maniów.
Druk: CDS, XII, s. 63, nr 65.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów