Rozmiar: 15909 bajtów

- 0718 -

1352, 4/5 VII

Jan z Leśnicy, proboszcz w Strzeganowicach, otrzymuje od papieża Klemensa VI prebendę.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 296.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów